Nemzetek romantikái, romantikus nemzetek – vessük össze!

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Nemzetek romantikái, romantikus nemzetek – vessük össze!

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Hol a „legerőtlenebb” a romantika Európában?

Magyarország

Németország

Franciaország

Anglia

Melyik országban él egységben egymással a romantika és a klasszicizmus?

Franciaország

Anglia

Németország

Magyarország

Hol jelenik meg legkorábban a romantika?

Magyarország

Anglia

Franciaország

Közép-Európa

Melyik országban van éles ellentét a klasszicista és romantikus törekvések között?

Magyarország

Németország

Anglia

A romantikus irodalomra jellemző a saját nemzet iránt érzett felelősség.

Igaz

Hamis

Hol jelenik meg legkésőbb a romantika?

Németország

Anglia

Kelet-Európa

Magyarországon a romantika határozottan szembehelyezkedik a klasszikával.

Hamis

Igaz

Ki nem tagja az angol romantika nagy nemzedékének?

Keats

Byron

Burns

Melyik magyar költőre volt nagy hatással az Osszián-dalok?

Vörösmarty

Arany

Petőfi

Mi a liberalizmus célja?

népek szabadsága

több szabadság a gyári munkásoknak

egyén szabadsága

szabadságjogok korlátozása

Melyik költő híres népköltészeten alapuló munkáiról?

Burns

Shelley

Byron

Keats

Mi robbantja ki a tömegverekedést Hugo Hernani c. darabjának bemutatóján?

a rímek mellőzése

áthajlások alkalmazása

töredezett mondatok használata

A romantikus törekvés Franciaországban erősen átpolitizált.

Igaz

Hamis

Mi az a gótikus regény?

emós újhullám az irodalomban

a gótikus építészeti stílus díszletei között játszódó történet

misztikus, irracionális témájú történet

Melyik francia mű bemutatásától számítjuk a francia romantikát?

Victor Hugo: A királyasszony lovagja

Victor Hugo: Hernani

La Martine: A tó

Melyik angol romantikus költő központi eszménye a korlátlan szabadság?

Keats

Coleridge

Byron

Shelley

Kik a tavi költők?

az angol előromantika alkotói

az angol romantika első nemzedékének alkotói

az angol romantika második nemzedékének alkotói

Bizonyos fokig a XIX. századi európai forradalmak és az ipari forradalom is a romantikus törekvések következménye.

Hamis

Igaz

Ki használta a romantika elnevezést a „klasszicizmustól eltérő” jelentésben?

Zichy

Romanov

Watt

Schlegel

Mi a romantika meghatározó gondolatrendszere?

kommunizmus

konstruktivizmus

liberalizmus

Kinek a találmánya a gőzgép?

John Kay

James Watt

George Stephenson

Albert Einstein

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!