Nemzetek romantikái, romantikus nemzetek – vessük össze!

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Nemzetek romantikái, romantikus nemzetek – vessük össze!

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik német romantikus iskola tömörít filozófiai alapon szerveződő gondolkodókat?

a weimari iskola

a jénai iskola

a müncheni iskola

a heilderbergi iskola

Miért nem kerül sor a franciához hasonló forradalomra a német nyelvterületen?

hiányzik az a vezető réteg, amely a forradalom élére állhatna

a németek megrettennek a francia forradalom pusztításától

hiányzik a forradalmi szándék

a megtorlástól való félelem miatt

A heidelbergi az a német romantikus iskola, amely a néphagyományok, a nemzeti múlt felé fordul.

Hamis

Igaz

Melyik jellemző leginkább Hoffmannra?

népiesség

melankólia

szubjektivizmus

meseszerűség

A német romantika szerint mi formálja a világot?

forradalom

társadalmi akarat

önmagát kiművelő szellem

A német romantika hány iskoláját tartjuk számon?

4

3

2

Melyik jellemzi leginkább Heine munkásságát?

líraiság, melankólia

népiesség

filozofikus elmélyülés

transzcendencia, exotikum

Melyik nem kifejezetten romantikus szerző?

Novalis

Schiller

Schlegel

Heine

Milyen képet szeret használni a romantika?

metafora

allegória

szimbólum

szinesztézia

Melyik stílusirányzat képviselője volt Rousseau?

rokokó

barokk

klasszicizmus

szentimentalizmus

Melyik nem jellemzi a romantikát?

szubjektivizmus

természetkultusz

történetiség

kollektivizmus

Melyik állítás igaz?

A romantika szerint a formának nincs jelentősége.

A romantikus alkotások sajátossága, hogy formájuk a megjelenítendő tartalomhoz igazodik.

A romantikus alkotókra az jellemző, hogy rögzített formába öntik a tartalmat.

A romantikus alkotások esetében a forma az elsődleges

A természetkultuszt a romantika a klasszicista Rousseau-tól „örökli”.

Hamis

Igaz

A romantikus irodalmi alkotások a csiszolt nyelvhasználat helyett a hétköznapit igyekeznek alkalmazni.

Hamis

Igaz

Melyik kor hagyományaihoz, művészetéhez nyúl vissza a romantika?

újkor

középkor

ókor

Mely hangulat hatja át a romantikus művészetet?

rapszódikus

borongós

elégikus

lírai

A szimbólum könnyen értelmezhető, mindenki számára azonos jelentést közvetítő kép.

Igaz

Hamis

Bizonyos fokig a XIX. századi európai forradalmak és az ipari forradalom is a romantikus törekvések következménye.

Igaz

Hamis

Mikor fejti ki hatását a romantika?

XIX. sz.

XVIII. sz.

XVII-XVIII. sz.

Melyik állítás igaz?

A romantika hisz a társadalmi fejlődésben.

A romantika szerint az egyénnek ki kell törnie a társadalomból, csak így élhet teljes életet.

A romantika az emberek politikai egyenlőségét nem tartja megvalósíthatónak.

Miből származik a romantika kifejezés?

Az angol romance (románc) szóból.

A francia roman (regény) szóból.

Az angol Roman (római) szóból.

Románia nevéből.

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!