Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Petőfi egyetért Kölcseyvel abban, hogy a népköltészetet fel kell emelni, és az emelkedett stílushoz kell igazítani.

Hamis

Igaz

Búcsúztató beszédeit Kölcsey az elhunytak családjainak megbízásából írja meg.

Igaz

Hamis

Mi a célja a Nemzeti hagyományok c. műnek?

A népköltészeti hagyományoknak a modern eszmék közvetítésére való alkalmatlanságát állapítja meg.

A reformkor esztétikai alapelveit fogalmazza meg.

A magyarság dicső múltját foglalja össze.

Kihez nem írt emlékbeszédet Kölcsey?

Kazinczy

Berzsenyi

Vörösmarty

Mikor halt meg Petőfi?

még ma is él

1867

1848

1849

Mikor volt a reformkor?

1800-1849

1825-1867

1825-1848

Mi a teendő Kölcsey szerint a népköltészeti hagyományokkal?

A népköltészet nyelvhasználatát kell alapul venni és felemelni a magas kultúra szintjére.

El kell szakadni a népköltészeti hagyományoktól, mert ezek gátolják a modern irányzatok térhódítását.

A népköltészet nyelvhasználatát a maga egyszerű nagyszerűségűben, változtatások nélkül kell megosztani a közönséggel.

Milyen költészetben véli felfedezni Kölcsey a magyar költészet gyökereit?

népmesék

magyar mitológia történetei

kuruc dalok

Hány fő részből áll a Huszt c. vers?

2

4

3

Folytasd: „Hass, alkoss,…”!

gyarapíts

szabadíts

haragíts

A Huszt első négy sora egy tanításban kikristályosodó drámai jelenet.

Igaz

Hamis

Minek a metaforája Huszt?

Európáé

Magyarországé

a régi, elavult eszméké

a jövőt formálni képes értelmiségé

Milyen műfajban/formában íródott a „Huszt” c. vers?

elégia

epigramma

eposz

A Huszt arról szól, mit gondol Kölcsey...

a reformkorról.

az anyagi javakról.

a végvárak fontosságáról.

a művészi alkotói folyamatról.

Mi a Huszt c. vers szervezőereje?

a jelen és múlt ellentéte

a jövőbe vetett hit

a múlt dicsőségén érzett büszkeség

„Implicit” jelentése:

egyértelműen megfogalmazott

ellentmondásos

bennefoglalt

Milyen versformájú a Huszt?

hexameter

pentameter

disztichon

Kölcsey első alkotói korszakára még nem jellemző...

az eszményi nemzeti közösség megvalósítására irányuló törekvés.

a klasszicizmus.

a szentimentalizmus.

Kazinczy hatása.

Milyen stílusok meghatározóak Kölcsey életművében?

rokokó/romantika

klasszicizmus/szentimentalizmus

rokokó/szentimentalizmus

klasszicizmus/rokokó

Kölcsey második alkotói korszka az 1810-es és 1820-as évekre tehető.

Hamis

Igaz

Melyik nem Kölcsey második alkotói korszakában született?

Himnusz

Huszt

Zrínyi éneke

Nemzeti hagyományok

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!