A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A retorika tárgya...

a történelem.

a vallás.

a művészet.

a beszéd.

Melyik állítás hamis?

A skolasztika a keresztény szellemi irányzatok összefoglaló elnevezése.

A reneszánsz korstílus, a humanizmus eszmerendszer.

A reneszánsz program a középkori skolasztikus merevséggel szemben.

A humanista ember tudásával ki akar emelkedni a tömegből, és ezzel közösségét gazdagítani.

Hamis

Igaz

Melyik művészeti ágból indul ki a humanizmus?

festészet

irodalom

szobrászat

A reneszánsz hanyadik hullámában indul el az antik római szövegek felfedezése?

1.

2.

3.

A humanista ember számára erény...

a tisztaság

az egyediség

a stílus

az érthetőség

Melyik az a stílus, amelyben - a reneszánsszal ellentétben - fontos lesz az eredetiség.

rokokó

romantika

barokk

A teljes Biblia első magyar nyelvű fordítása Károli Gáspár munkája.

Hamis

Igaz

Mi a humanizmus?

műveltség

a reneszánsz legfontosabb szellemi áramlata

emberség

Melyik nem követelménye a reneszánsz embernek?

érdeklődő

sokoldalúan képzett

eredeti

A reneszánszban... (3 helyes válasz!)

újrafordítják a bibliát.

újraértelmezik, újrafordítják az antik szövegeket.

erénynek számít, ha valaki az antik gyökerektől elszakadva újat, egyedit alkot.

fontos érték az antik nyelvek helyesírásának ismerete.

A korábbi napközpontú világkép helyébe a reneszánsz idején a földközpontú világkép lép.

Hamis

Igaz

Elsősorban mi volt a jelentősége a könyvnyomtatás feltalálásának?

Lehetővé vált pontosan azonos könyvek előállítása.

A betűkészlet megőrzésével később is kinyomtatható volt ugyanaz a könyv.

Viszonylag rövid idő alatt nagy példányszámban lehetett elkészíteni egy könyvet.

A kézi másolás kiiktatásával kiköszöbölhetők lettek a helyesírási hibák.

Luther Márton tevékenysége a keresztény vallás újragondolását célozza.

Hamis

Igaz

Mikor fejti ki hatását a reformáció?

XV. század

XVI. század

XIV. század

Melyik Gutenberg legforradalmibb újítása?

új, könnyen olvasható betűtípusok

szétszedhető ólombetűkkel működő nyomdagép

új papírgyártás feltalálása

Melyikük nem reneszánsz tudós?

Galilei

Kepler

Bruno

Ptolemaiosz

Melyik nem Gutenberg találmánya?

szétszedhető betűkészlet használata a nyomtatásban

könyvnyomtatás

ronygyalapú papírgyártás

a nyomtatáshoz használt ólomtartalmú festék

A reneszánsz kor tudósait részben ugyanazon készségek segítik felfedezéseikhez, amelyeket az irodalmi szövegek kritikusai is alkalmaznak tevékenységük során.

Hamis

Igaz

A középkor embere elsősorban ... foglalkozik.

kereskedelemmel

imádkozással

földműveléssel

iparosmunkával

A meggazdagodó polgárok egyre inkább saját magukat, saját földi létüket helyezik a középpontba.

Hamis

Igaz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!