A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Az esztétika nevű filozófiai ág tárgya...

az igazság.

a vallás.

a szépség.

a lét.

Melyik korszakhoz fordul vissza a reneszánsz?

antikvitás

mezopotámiai civilizáció kora

középkor

A reneszánsz Európa különböző országaiban eltérő sajátosságokkal jelenik meg.

Hamis

Igaz

A reneszánsz jelentése:

átdolgozás

újjászületés

újraértelmezés

Melyik nem igaz a korstílus fogalmára?

Európán kívül Amerikában és Ázsiában is hat.

Hosszú ideig hat.

Adott régió minden országában jelen van.

Minden művészeti ágban megjelenik.

Mely időszakot szoktak „reneszánsz” névvel illetni?

1200-1500

1300-1600

1400-1700

Melyik nem jellemző a reneszánszra?

természetközpontúság

istenközpontúság

emberközpontúság

evilági értékek központi szerepe

A középkorral ellentétben a reneszánsz gondolkodás központjában az isten áll.

Igaz

Hamis

Mi áll a reneszánsz esztétikájának középpontjában?

a természet utánzása

matematikai gondolkodás

történelmi távlatú gondolkodás

A mimézis (utánzás) mintáit a reneszánsz Arisztotelész, római filozófus Poétika c. művéből veszi.

Hamis

Igaz

Az alábbiak közöl melyek tartoznak a reneszánsz művészeti felfogás központi elvei közé?

világosság/értelem

eszményítés/harmónia

arányosság/precizitás

Melyik reneszánsz alkotó képviseli a kételkedést?

Morus Tamás

Petrarca

Montaigne

Erasmus

Ki alkotja meg a szonett műfaját, és teremt ezzel évszázados hagyományt?

Morus

Erasmus

Petrarca

Shakespeare

Általában hány versszakból áll egy szonett?

3

4

5

Ki élt Németalföldön?

Montaigne

Erasmus

Petrarca

Morus

Ki az, aki az antik és a keresztény tudást igyekszik összeegyeztetni?

Erasmus

Montaigne

Morus

Petrarca

Hány szótagosak a petrarcai szonett sorai?

10-11

12-13

11-12

Morus utópisztikus társadalmában a magántulajdon egyetlen célja a közösség érdekeinek szolgálata.

Igaz

Hamis

Hol élt Morus Tamás?

Franciaország

Itália

Németalföld

Anglia

Mi volt Montaigne jeligéje?

„Nekem mindegy.”

„Mit tudom én?”

„Mondja meg más.”

Luther Márton tevékenysége a keresztény vallás újragondolását célozza.

Hamis

Igaz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!