A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A középkor embere elsősorban ... foglalkozik.

imádkozással

földműveléssel

kereskedelemmel

iparosmunkával

Minek köszönhető az észak-itáliai városállamok meggazdagodása? (3 helyes válasz!)

hajózás fejlődése

földrajzi felfedezések

utak minőségének javulása

kereskedelem

aranybányászat technológiájának fejlődése

A meggazdagodó reneszánsz embert csak saját anyagi jóléte foglalkoztatja.

Igaz

Hamis

Melyik városállam a reneszánsz kibontakozásának motorja?

Padova

Firenze

Velence

Bizonyos alapvető gazdasági-társadalmi változások nélkül a reneszánsz nem jöhetett volna létre.

Igaz

Hamis

A reneszánszban - a középkorral ellentétben - már lehetséges az anyagi gyarapodás, mert ugrásszerűen fejlődik a mezőgazdaság.

Hamis

Igaz

A meggazdagodó polgárok egyre inkább saját magukat, saját földi létüket helyezik a középpontba.

Igaz

Hamis

Melyik reneszánsz alkotó képviseli a kételkedést?

Morus Tamás

Erasmus

Petrarca

Montaigne

Mi volt Montaigne jeligéje?

„Mondja meg más.”

„Nekem mindegy.”

„Mit tudom én?”

Általában hány versszakból áll egy szonett?

5

3

4

Hol élt Morus Tamás?

Franciaország

Németalföld

Itália

Anglia

Ki az, aki az antik és a keresztény tudást igyekszik összeegyeztetni?

Morus

Erasmus

Petrarca

Montaigne

Morus utópisztikus társadalmában a magántulajdon egyetlen célja a közösség érdekeinek szolgálata.

Igaz

Hamis

Ki élt Németalföldön?

Montaigne

Morus

Erasmus

Petrarca

Hány szótagosak a petrarcai szonett sorai?

11-12

10-11

12-13

Ki alkotja meg a szonett műfaját, és teremt ezzel évszázados hagyományt?

Petrarca

Shakespeare

Morus

Erasmus

A reneszánsz Európa különböző országaiban eltérő sajátosságokkal jelenik meg.

Igaz

Hamis

Az esztétika nevű filozófiai ág tárgya...

a vallás.

az igazság.

a lét.

a szépség.

Melyik korszakhoz fordul vissza a reneszánsz?

középkor

mezopotámiai civilizáció kora

antikvitás

Mi áll a reneszánsz esztétikájának középpontjában?

történelmi távlatú gondolkodás

a természet utánzása

matematikai gondolkodás

A középkorral ellentétben a reneszánsz gondolkodás központjában az isten áll.

Igaz

Hamis

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!