Mária Terézia és II. József reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mária Terézia és II. József reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikor uralkodott Mária Terézia?

1750-1790

1740-1780

1740-1790

1780-1790

Miért tört ki az osztrák örökösödési háború?

a pápa elutasította a nőági örökösödést

a magyarok III. Károly halála után felrúgták a békét

Mária Terézia testvérei bejelentették trónigényüket

egyes európai uralkodók nem ismerték el Mária Terézia trónigényét

Ki volt Mária Terézia édesapja?

I. József

III. Károly

I. Károly

II. József

Mi volt a magyar rendek szerepe Mária Terézia trónra jutásában?

semmilyen szerepük nem volt

fegyveresen támogatták a királynőt

semlegességükről biztosították a királynőt

imádkoztak Mária Terézia győzelméért

Melyik jogszabály biztosította a trónt Mária Terézia számára?

Aranybulla

Pragmatica sanctio

Carolina resolutio

szatmári béke

Melyik fontos iparosodott területet veszítette el Ausztria a poroszok elleni háborúban?

Galícia

Csehország

Szilézia

Stájerország

Miért jó az államnak az oktatás támogatása?

jobb minőségű munkaerő jön létre általa, ami erősíti a gazdaságot

jobb lesz a polgárok erkölcse

királyhű alattvalókat nevel

boldogabbak lesznek az állampolgárok

Mi a Ratio Educationis?

II. József vallásügyi rendelete

II. József nyelvrendelete

Mária Terézia egészségügyi rendelete

Mária Terézia tanügyi rendelete

Mikor adták ki a Ratio Educationist?

1768

1778

1767

1777

Mi lett Magyarországon az államnyelv II.József nyelvrendelete után?

német

magyar

latin

osztrák

Mikor uralkodott II. József?

1785-1790

1774-1785

1780-1785

1780-1790

Miért nevezték II. Józsefet kalapos királynak?

mert mindig kalapot hordott

mert igen "vaskalapos" király volt

mert tették a fejére a Szent Koronát

mert úgy állt a fején a Szent Korona, mint egy kalap

Mi volt a nyelvrendelet célja?

a magyarok megalázása

a német nép uralmának biztosítása a birodalom többi népe felett

egységes nyelv bevezetésével közeledni az egységes birodalom eszméjéhez

Magyarország beolvasztásának első lépése

Mi volt II. József jobbágy-rendeletének célja?

csökkenteni a jobbágyok terheit

csökkenteni a jobbágyok kiszolgáltatottságát

növelni a földesurak kötelezettségeit jobbágyaik irányában

növelni a társadalmi mobilitást

Mely vallást nem érintette a türelmi rendelet?

zsidó

görögkeleti

református

evangélikus

Hogyan hatott a nyelvrendelet Magyarországon?

a közvélemény nem törődött vele

az értelmiség üdvözölte, a nemesek nem

általános tetszést aratott

általános ellenállást váltott ki

Mit biztosított a türelmi rendelet?

jogot a szabad pártalapításra

időt arra, hogy megszokják a király új módszereit

jogot a jobbágyok felszabadítására

nem katolikus keresztény felekezetek egyenjogúságát

Mi volt II. József eszményképe birodalmát illetően?

központosított, de kiváltságaikat megőrző államszövetség

központosított egységállam

államok laza szövetsége

központosított föderatív állam

Ki az alábbiak közül a legnagyobb felvilágosult porosz király?

II. József

I. Frigyes

II. Frigyes

I. József

Mi az abszolutizmus?

a király és a nemesek közös kormányzása

a király teljhatalma az államügyek intézésében

a király megosztott hatalma az egyházzal

a király brutális nyílt diktatúrája

Mi a felvilágosult abszolutizmus?

abszolút felvilágosult uralom

a király teljhatalmával a modernizációt igyekszik elérni

a király a felvilágosult értelmiséget bízza meg a kormányzással

a király bevonja a rendeket is a kormányzásba

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!