Mária Terézia és II. József reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mária Terézia és II. József reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikor uralkodott Mária Terézia?

1740-1780

1780-1790

1740-1790

1750-1790

Melyik fontos iparosodott területet veszítette el Ausztria a poroszok elleni háborúban?

Szilézia

Csehország

Stájerország

Galícia

Mi volt a magyar rendek szerepe Mária Terézia trónra jutásában?

semlegességükről biztosították a királynőt

fegyveresen támogatták a királynőt

imádkoztak Mária Terézia győzelméért

semmilyen szerepük nem volt

Ki volt Mária Terézia édesapja?

III. Károly

II. József

I. József

I. Károly

Melyik jogszabály biztosította a trónt Mária Terézia számára?

szatmári béke

Aranybulla

Pragmatica sanctio

Carolina resolutio

Miért tört ki az osztrák örökösödési háború?

egyes európai uralkodók nem ismerték el Mária Terézia trónigényét

Mária Terézia testvérei bejelentették trónigényüket

a pápa elutasította a nőági örökösödést

a magyarok III. Károly halála után felrúgták a békét

Miért jó az államnak az oktatás támogatása?

jobb lesz a polgárok erkölcse

boldogabbak lesznek az állampolgárok

királyhű alattvalókat nevel

jobb minőségű munkaerő jön létre általa, ami erősíti a gazdaságot

Mi a Ratio Educationis?

Mária Terézia egészségügyi rendelete

II. József vallásügyi rendelete

II. József nyelvrendelete

Mária Terézia tanügyi rendelete

Mikor adták ki a Ratio Educationist?

1767

1778

1768

1777

Miért vezet be reformokat egy felvilágosult uralkodó?

hatalma megerősítése végett

mert ez a korszellem

az állam megerősítése és az általános életszínvonal emelése végett

mert kikényszeríti tőle a lakossági elvárás

Ki az alábbiak közül a legnagyobb felvilágosult porosz király?

II. Frigyes

I. József

II. József

I. Frigyes

Mi az abszolutizmus?

a király teljhatalma az államügyek intézésében

a király és a nemesek közös kormányzása

a király megosztott hatalma az egyházzal

a király brutális nyílt diktatúrája

Mi a felvilágosult abszolutizmus?

abszolút felvilágosult uralom

a király a felvilágosult értelmiséget bízza meg a kormányzással

a király bevonja a rendeket is a kormányzásba

a király teljhatalmával a modernizációt igyekszik elérni

Hogyan védte meg a jobbágyokat Mária Terézia?

eltörölte a jobbágyok adósságait

biztosította a szabad költözést

maximálta a földesúri szolgáltatásokat

lehetővé tette a jobbágyi állapot elhagyását

Miért kényszerült a királynő gazdasági reformokra?

a sorozatos parasztfelkelések miatt

a magyar rendek követelése miatt

a katonai vereségek miatt

a polgári erők kényszerítették ki

Mi volt a kettős vámhatár hatása a magyar gazdasági életre?

a magyar mezőgazdaság visszafejlődik

magyar ipar gyorsan fejlődik

magyar ipar lassan fejlődik

magyar ipar visszafejlődik

Mi az urbárium?

rendelet a jobbágyok védelméről

rendelet az oktatásról

rendelet az egészségügyről

rendelet a kettős vámhatárról

Mikor adták ki az urbáriumot?

1748

1767

1780

1754

Mi volt II. József eszményképe birodalmát illetően?

államok laza szövetsége

központosított egységállam

központosított, de kiváltságaikat megőrző államszövetség

központosított föderatív állam

Mi volt a nyelvrendelet célja?

egységes nyelv bevezetésével közeledni az egységes birodalom eszméjéhez

a német nép uralmának biztosítása a birodalom többi népe felett

a magyarok megalázása

Magyarország beolvasztásának első lépése

Miért nevezték II. Józsefet kalapos királynak?

mert mindig kalapot hordott

mert úgy állt a fején a Szent Korona, mint egy kalap

mert tették a fejére a Szent Koronát

mert igen "vaskalapos" király volt

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!