IV. Béla és a tatárjárás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

IV. Béla és a tatárjárás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

0,5 millió

1,5 millió

1 millió

2 millió

Az alábbiak közül melyik nép nem telepedett be Magyarországra a tatár pusztítás után?

jász

szerb

kun

vlach

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

20-50%

20-30%

10-20%

0,5-10%

Mi lett a király sorsa a muhi csatát követően?

meghalt

elmenekült

menekülés közben öngyilkos lett

fogságba esett

Hol volt a döntő csata a magyarok és a tatárok között?

Nándorfehérvár

Muhi

Verecke

Mohács

Hova menekült IV. Béla a tatár veszedelem elől?

Trau

Velence

Muhi

Burgenland

Ki volt a Magyarországot megszálló tatárok vezére?

Kubilaj kán

Kadan herceg

Batu kán

Dzsingisz kán

Ki volt IV. Béla apja?

II. István

III. András

II. András

III. Béla

Mikor uralkodott IV. Béla?

1241-42

1235-1270

1205-1235

1421-22

Miért alakult ki rossz viszony IV. Béla és a nemesek közt?

Az idegen népek befogadása miatt

A király birtokpolitikája miatt

A király tatárbarát politikája miatt

A király keményen adóztatta őket

Miért adományozott szívesen városi címeket a király a tatárok kivonulása után?

sokra becsülte a fejlett városi kultúrát

a városfal védelmi célokat szolgált

növelte az adóalapot

bennük bízott, a nemesekben nem

Az alábbiak közül melyik várat nem IV. Béla építtette a tatárjárás után?

Eger

Visegrád

Sárospatak

Buda

Mi a változás a király birtokpolitikájában a tatárjárás után?

újra adományozott birtokokat

semmi érdemleges

birtokait a betelepülő népeknek adta

még több birtokot foglalt vissza a nemesektől

Miért volt gyenge a királyi hatalom a tatárjárás idején?

IV. Béla felesége Gertrúd miatt

II. András és IV. Béla trónharcai miatt

II. András birtokadományozási politikája miatt

IV. Béla pazarló életmódja miatt

Mikor volt a tatárjárás Magyarországon?

1444-45

1421-22

1244-45

1241-42

Miért fogadta be IV. Béla a kunokat?

újabb adókat remélt a királyi kincstár feltöltéséhez

félt tőlük

rokon népeknek tartotta őket

támaszt remélt a nemesek és a tatárok ellen

Ki hozott először hírt a tatár veszélyről?

a kunok

Tomaj Dénes nádor

Julianus barát

II. András

Mi a "tatár" nép valódi elnevezése?

burját

kazah

türk

mongol

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!