IV. Béla és a tatárjárás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

IV. Béla és a tatárjárás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mikor uralkodott IV. Béla?

1235-1270

1421-22

1205-1235

1241-42

Miért alakult ki rossz viszony IV. Béla és a nemesek közt?

A király tatárbarát politikája miatt

A király keményen adóztatta őket

A király birtokpolitikája miatt

Az idegen népek befogadása miatt

Ki volt IV. Béla apja?

II. András

III. Béla

III. András

II. István

Miért adományozott szívesen városi címeket a király a tatárok kivonulása után?

sokra becsülte a fejlett városi kultúrát

a városfal védelmi célokat szolgált

növelte az adóalapot

bennük bízott, a nemesekben nem

Mi a változás a király birtokpolitikájában a tatárjárás után?

birtokait a betelepülő népeknek adta

még több birtokot foglalt vissza a nemesektől

semmi érdemleges

újra adományozott birtokokat

Az alábbiak közül melyik várat nem IV. Béla építtette a tatárjárás után?

Sárospatak

Visegrád

Buda

Eger

Miért fogadta be IV. Béla a kunokat?

félt tőlük

támaszt remélt a nemesek és a tatárok ellen

rokon népeknek tartotta őket

újabb adókat remélt a királyi kincstár feltöltéséhez

Mi a "tatár" nép valódi elnevezése?

burját

kazah

türk

mongol

Ki hozott először hírt a tatár veszélyről?

Julianus barát

a kunok

Tomaj Dénes nádor

II. András

Ki volt a Magyarországot megszálló tatárok vezére?

Dzsingisz kán

Kubilaj kán

Batu kán

Kadan herceg

Hova menekült IV. Béla a tatár veszedelem elől?

Muhi

Burgenland

Trau

Velence

Hol volt a döntő csata a magyarok és a tatárok között?

Mohács

Nándorfehérvár

Muhi

Verecke

Mi lett a király sorsa a muhi csatát követően?

meghalt

fogságba esett

elmenekült

menekülés közben öngyilkos lett

Mikor volt a tatárjárás Magyarországon?

1244-45

1421-22

1241-42

1444-45

Miért volt gyenge a királyi hatalom a tatárjárás idején?

IV. Béla pazarló életmódja miatt

II. András és IV. Béla trónharcai miatt

II. András birtokadományozási politikája miatt

IV. Béla felesége Gertrúd miatt

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

10-20%

20-30%

20-50%

0,5-10%

Az alábbiak közül melyik nép nem telepedett be Magyarországra a tatár pusztítás után?

szerb

jász

kun

vlach

Mekkora volt az emberveszteség a tatárjárás után?

2 millió

0,5 millió

1,5 millió

1 millió

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!