A reformáció

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reformáció

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki nem protestáns igehirdető az alábbiak közül?

Luther Márton

Kálvin János

Zwingli Ulrik

Bölcs Frigyes

Milyen új elvet vezetett be Kálvin az egyházszervezet irányításába?

választott világi gondnokok ellenőrzése

rendszeres püspöki ellenőrzés a gyülekezetben

egyszerű hívők is kiszolgáltathatják a szentségeket

teljhatalmú prédikátorok

Melyik város volt Kálvin működésének központja?

Genf

Zürich

Strassburg

Basel

Melyik országból származott Kálvin János?

Franciaország

Németország

Svájc

Hollandia

Ki volt az anabaptisták vezetője?

Zwingli Ulrik

Kálvin János

Münzer Tamás

Luther Márton

Mikor volt a vallásháborút lezáró augsburgi béke?

1565

1517

1567

1555

Kik voltak Luther politikai támaszai a reformáció során?

a császár és németországi hívei

a német fejedelmek többsége

az egyetemek

a német városok és gazdag polgárságuk

Mi volt az anabaptisták legfőbb követelése?

teljes vagyonközösség

főpapság kiirtása

német egységállam létrehozása

szekularizáció

Mi a reformáció?

a pápai hatalom megerősítésének eszméje

új felfogása a régi vallási tanonak

a kereszténység megújítása az evangélium szellemében

a német nemzeti egyház létrehozásának igénye

Mi volt a reformáció hatása az egyház életére?

pápai hatalom bukása

megtisztulási folyamat kezdete

a vallásos élet visszaszorulása

liberális elvek megjelenése

Mit nem támadott Luther a katolikus egyházban az alábbiak közül?

missziós tevékenységét

politikai hatalmát

vagyonát

főpapság fényűző életét

Mi az üdvözülés alapja Luther szerint?

egyedül Isten kegyelme a hit miatt

a gyónás utáni bűnbocsánat

jó cselekedetek a földi életben

a tízparancsolat betartása

Luther szerint egyedül honnan tudhatók a hitigazságok?

a pápai kinyilatkoztatásokból

az apostoli hagyományból

a zsinati határozatokból

a Bibliából

Mi a szekularizáció?

egyházi személyek világi alkalmazása

egyház és állam szétválasztása

egyház államosítása

egyházi vagyon világi kézbe adása

Mi a búcsúcédula?

bűnbocsánatot garantáló irat

a mennyországba bebocsátást jelentő irat

önkéntes egyházi adomány nyugtája

elbocsátó levél a szerzetességből

Kinek a követőit nevezik evangélikusoknak?

Luther Márton

Kálvin János

Szervét Mihály

Zwingli Ulrik

Melyik országban nem terjedt el a protestantizmus az alábbiak közül?

Írország

Hollandia

Dánia

Magyarország

Kinek a követőit nevezik reformátusoknak?

Zwingli Ulrik

Kálvin János

Bölcs Frigyes

Szervét Mihály

Ki volt a pápa a reformáció kezdetén?

V. Márton

II. Gyula

X. Leó

VI. Sixtus

Melyik évben kezdődött a reformáció

1515

1517

1615

1617

Melyik városból indult el a reformáció?

Róma

Wartburg

Wittenberg

Mainz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!